Fermate

Et sted for frihet og forandring Ressurssenter for sjelesorg og veiledning

Kurs og Temadager

GI ROM FOR Å UTVIKLE DERE SOM MEDMENNESKER, GRUPPE OG MENIGHET!

KURS OG TEMADAGER VI KAN TILBY:

  • “Ta vare på deg selv og andre” - med tema rundt troshistorie, sorg og sjelesorg, følelser og kommunikasjon, skyld, skam og tilgivelse, vandring med hvilepuls.  Vi kan tilby kurset som helhet eller som enkelttema.
  • “Å være leder – tillit, makt og ansvar”. Med fokus på lederrollen.  Å  forebygge overgrep og krenkelser.
  • “Den gode samtalen” – 3 kursbolker som gir praktisk hjelp og undervisning om hvordan en kan bli en bedre samtalepartner. Kurset kan kjøres fredag/lørdag eller som 3 enkeltstående kurskvelder.

I tillegg kan vi:

  •  arrangere temadager for ulike grupper.
  •  holde foredrag om ulike temaer på forespørsel.

NYE KURS HØSTEN 2017

“Den gode samtalen”  ble avholdt  22. – 23. sept i Nordfjord i samarbeid med Normisjon. 16 fornøyde deltakere var samlet på Eid bedehus denne flotte høsthelga.

NESTE KURS BLIR:

 Temadag i samarbeid med Søndagsskoleforbundet

Fermate Sunnmøre deltar på inspirasjonsamling “Himlabra lederdag” på Thon Hotell Fosnavåg lørdag 28. oktober. Tema Fermate skal bidra med er hvordan være en trygg leder i møte med barn, og hvordan kan vi være troverdige voksne når vi skal fortelle barna om Jesus.  Iris V. Clausen og Anne Line D. Jerstad deltar fra Fermate http://www.sondagsskolen.no/sondagsskolen_redesign/Organisasjon/Ditt-distrikt-kretsene/Sunnmoere-og-Nordfjord/Aktuelt/HIMLA-BRA-lederdag-28.oktober-paa-Thon-Hotel-Fosnavaag

 

Kvinnehelg på Lepsøya 10-12 november

http://haram.kyrkja.no/Artikler/Nyheter/Articleld/50987/Kvinnehelg-p-229-Leps-248-ya-10-12-november