Fermate

Et sted for frihet og forandring Ressurssenter for sjelesorg og veiledning

Kurs og Temadager

2018

LANGEVÅG BEDEHUS SØNDAG 29. APRIL KL.11

Møte med fokus på “Fermate”

Torgeir Frøsøye og Iris Vartdal Clausen

Sang og musikk

 

 

GI ROM FOR Å UTVIKLE DERE SOM MEDMENNESKER, GRUPPE OG MENIGHET!

KURS OG TEMADAGER VI KAN TILBY:

  • “Ta vare på deg selv og andre” - med tema rundt troshistorie, sorg og sjelesorg, følelser og kommunikasjon, skyld, skam og tilgivelse, vandring med hvilepuls.  Vi kan tilby kurset som helhet eller som enkelttema.
  • “Å være leder – tillit, makt og ansvar”. Med fokus på lederrollen.  Å  forebygge overgrep og krenkelser.
  • “Den gode samtalen” – 3 kursbolker som gir praktisk hjelp og undervisning om hvordan en kan bli en bedre samtalepartner. Kurset kan kjøres fredag/lørdag eller som 3 enkeltstående kurskvelder.
  • “Konflikt og kommunikasjon” -  kurset tar for hva seg hva konflikt er og hvorfor de oppstår. Videre om konflikthåndtering og hvordan kommunisere for å dempe konflikt.

I tillegg kan vi:

  •  arrangere temadager for ulike grupper.
  •  holde foredrag om ulike temaer på forespørsel.