Fermate

Et sted for frihet og forandring Ressurssenter for sjelesorg og veiledning

Samtaler

Ordet sjelesorg kommer av det tyske ordet seelsorge som betyr omsorg for sjelen. Det omfatter alle sider av livet og det å være menneske.
Sjelesorgsamtalen er å gå et stykke livsvei sammen med ett eller flere mennesker der Guds Ord og hans vilje ligger under som et fundament.

Fermate – Sunnmøre ønsker å formidle tro, håp og kjærlighet til mennesker gjennom støttende omsorg og veiledning. Med veiledning tenker vi på en erfaringsorientert læringsprosess hvor den som søker samtale gis mulighet for å utvikle seg selv, vokse i selverkjennelse og styrkes i den kristne tro. Tyngdepunktet i veiledning ligger i brytningen mellom person, tjeneste og tro. Veiledning kan skje både i gruppe og individuelt.

Samtaler

  • En samtale på Fermate varer i 60 minutter.
  • For en samtale betaler du kr 480,- pr time. Parsamtale varer i 90 minutter: kr. 750,-.
  • Studentpris: kr 350,- pr enkelttime.
  • Bedrifter og offentlige instanser egne satser.
  • Samtalen avtales på forhånd via telefon eller e-post.
  • Sjelesørgerne er underlagt taushetsplikt.

Personer som av forskjellige grunner ikke har økonomi til å betale for samtaler, kan kontakte Fermate for å søke støtte fra vår “hjertekonto” – som er midler gitt til formålet.