Velkommen til Fermate!

Livet kan by på mange slags utfordringer både på godt og vondt. Når livet oppleves vanskelig eller du står over for viktige valg, da kan det være både godt og nødvendig å snakke med en fagperson. Lengter du etter å endre noe eller ønsker fordypning i ditt eget liv? Hos Fermate møter du erfarne samtalepartnere som kan følge deg gjennom prosesser. Vi vil møte alle, uavhengig av livssituasjon og livssyn, med omsorg og respekt. Vi ønsker å hjelpe mennesker til å ta egne, gode valg og ansvar for sine liv. Vårt møte med mennesker og vår veiledning er basert på kristen tro og etikk.

Mange har erfart at en åpen, støttende og reflekterende samtale kan bidra til å styrke evnen til å tolke og mestre det livet man møter.

For å få samtale med Fermate trenger du ikke henvisning.

Mail:  post@fermate-sunnmore.no

Tlf: 400 76521 og 400 76519

Vi tar i mot både enkeltpersoner, par og familier til samtale. Våre sjelesørgere og veiledere har taushetsplikt.

For priser se under fanen Samtaler.