Bli støttespiller

Vil du bli støttespiller?

Ved å bli støttespiller av Fermate, er du med på å hjelpe mennesker som har behov for å snakke om de mange utfordringer både livet og troen kan inneholde!

Fermate mottar ingen økonomisk støtte fra det offentlige og er avhengig av frivillige støttespillere. Derfor er vi svært takknemlig for ditt bidrag.

Økonomisk kan du støtte senteret på tre måter.

  1. Støtte senteret ved å gi enkeltgaver til
    kontonummer 3910 43 64334
  2. Støtte senteret med en fast givertjeneste til kontonummer 3910 43 64334.

    Konakt oss; Fermate Sunnmøre, 6152 Ørsta
    Som fast giver til senteret vil du motta informasjonsbrev en eller to ganger i året. 
  3. Vi har opprettet en “Hjertekonto”, for å gi tilskudd til samtaler for mennesker, som på grunn av livssituasjon eller økonomi, ikke kan betale for samtaler.  Ønsker du å hjelpe andre på denne måten, merk gaven med “hjertekonto” og overfør penger til Kontonummer: 3910 44 44834