Kategoriarkiv: Artikler

PAR-SJEKK Ta temperaturen på parforholdet og få ny inspirasjon

Hva er en parsjekk og hvordan foregår det?

En parsjekk gir innblikk i parforholdet sine styrker og de utfordringer som typisk vil oppstå når man lever tett sammen over tid. Formålet er å hjelpe par til å styrke og vedlikeholde parforholdet i tide og over tid

Par-sjekk er utviklet av Senter for familieutvikling i København og Aarhus Universitet. I Norge har Modum Bad alle rettigheter til Parsjekk-konseptet og sertifiserer veiledere som kan bruke dette.   Parsjekk består av et online spørreskjema som besvares av partene individuelt og blir etterfulgt av to 90 minutters parsamtaler hos veileder. Paret vil også få en skriftlig feed-back rapport som kan være et godt verktøy på veien videre sammen.

Leder og sjelesørger på Fermate-Sunnmøre, Iris Vartdal Clausen, er sertifisert til å holde Parsjekk.

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding.

Fermate Sunnmøre 5 år

Fermate-Sunnmøre med tilbud om sjelesorg, veiledning og kurs har i disse dager holdt tjenesten i gang i 5 år. 

Det er med stor glede og takknemlighet vi kan se tilbake på disse årene.  Fermate har vist seg “liv laga” og mange har uttrykt at tilbudet kom i rett tid.

I sjelesorgen som omfatter omsorg for hele mennesket, henviser navnet Fermate (som betyr STOPP) til at det også kan komme tider i livet da man kan trenge et stopp, en pustepause, en tid for refleksjon og opprydning av ulike ting.

Hvem som helst kan oppsøke Fermate, du trenger ingen henvisning.  Hvis sjelesørgerne ikke har kompetanse på det som blir etterspurt er de behjelpelige med å finne andre med den kompetansen som søkes.

Det har vært en jevn pågang på forespørsler om samtaler disse årene og det har vært minimal ventetid for de som søker samtalehjelp.  Antallet samtaler pr år har  ligget på mellom 200 og 300 samtaler.

Veldig mange mennesker stiller opp for Fermate-Sunnmøre, som er et stort dugnadssamarbeid.  Det blir gitt penger og ulike typer tjenester som trengs for å holde hjulene i gang. Tusen takk til alle som bidrar.

Takk også til alle som gir penger til hjertefondet vårt, en diakonal utstrakt hånd – penger som blir til støtte for de som av en eller annen årsak trenger samtaletilbudet men som ikke har råd til å betale hele samtaleprisen.

Fra nyttår i 2016 ble staben utvidet med en person.  I dag består sjelsørger-teamet av Anne Line Dahl Jerstad, Jan Løkkeborg og Iris Vartdal Clausen.

Klikk på bildene for å gå til artikkel.

 

 

350 samtaler og flere kurs i året

Fermate Sunnmøre har siden starten 1.11.2011 årlig hatt mellom 300- 350 samtaler.
 
Iris Vartdal Clausen og Anne Line Dahl Jerstad har samtaler med kvinner og menn fra hele Sunnmøre og Romsdal. Vi gir et bredt tilbud for enkeltpersoner, par og familier, har faglig veiledning for studenter og andre, samt holder ulike kurs. Alle blir møtt med respekt og lydhørhet uavhengig av livssyn.
Temaene i samtalene handler ofte om relasjoner som tærer på oss, livserfaringer som har blitt en belastning i hverdagen, ulike former for overgrep og traumer som har satt spor, ensomhet, hvordan håndtere vendepunkt og kriser i livet og hvor er Gud når jeg trenger Han som mest?
 
Mange lengter etter noen å betro seg til. Vi har taushetsplikt og ønsker å gi et trygt og faglig solid tilbud til alle. Her får du raskt hjelp uten henvisning, vi kan gi støtte til studenter og dem som strever økonomisk. 
 
               

Iris V. Clausen og Anne Line D. Jerstad

Iris Vartdal Clausen er sykepleier med viderutdanning innen pastoral klinisk samtale og internasjonalt studie i forhold til overgrepsproblematikk.  
                                                     
Anne Line Dahl Jerstad er familieterapeut og gestaltveileder med videreutdanning innen barne og ungdomsspsykiatri, pedagogikk og kommunikasjon og kristendom/religion. Til sammen utgjør Iris og Anne Line et lederteam og er sjelesørgere i henholdsvis 40% og 20% stilling. I tillegg blir kurs og diverse arbeid utført som frivillig arbeid. Les videre