I FORBINDELSE MED KORONA-PANDEMIEN

Fermate-Sunnmøre følger smittevern-anbefalinger fra helsedirektoratet. De som er i risikosonen skal ikke komme til senteret for samtaler, i denne tiden kan vi tilby samtaler på skype eller telefon. Hvis du har avtalt time og blir syk/får luftveissymptomer , avbestiller du timen og slipper å betale noe selv om det skjer på kort varsel. Vi informerer om smittevern-prosedyrer når du bestiller time.

Velkommen til Fermate !

Livet kan by på mange slags utfordringer både på godt og vondt. Når livet oppleves vanskelig eller du står over for viktige valg, da kan det være både godt og nødvendig å snakke med en fagperson. Lengter du etter å endre noe eller ønsker fordypning i ditt eget liv? Hos Fermate møter du erfarne samtalepartnere som kan følge deg gjennom prosesser. Vi vil møte alle, uavhengig av livssituasjon og livssyn, med omsorg og respekt. Vi ønsker å hjelpe mennesker til å ta egne, gode valg og ansvar for sine liv. Vårt møte med mennesker og vår veiledning er basert på kristen tro og etikk.

Mange har erfart at en åpen, støttende og reflekterende samtale kan bidra til å styrke evnen til å tolke og mestre det livet man møter.

For å få samtale med Fermate trenger du ikke henvisning.

Mail:  post@fermate-sunnmore.no

Tlf: 400 76521 og 400 76519

Vi tar i mot både enkeltpersoner og par til samtale. Våre sjelesørgere og veiledere har taushetsplikt.

For priser se under fanen Samtaler.

NYTT FRA DESEMBER 2019

Konseptet “Parsjekk” tilbys nå på Fermate-Sunnmøre. Dette er et tilbud til par som ønsker å styrke parforholdet og forebygge problemer.

Det består av et innledende online spørreskjema og blir etterfulgt av to 90 minutters samtaler med veileder.  I den siste samtalen får paret en personlig feedbackrapport som de kan bruke videre selv.

Det er senter for familieutvikling i København ved psykologer i samarbeid med forskere fra Århus universitet som har utviklet Parsjekk.  I Norge er det Modum Bad som har alle rettigheter til Parsjekk-konseptet og som sertifiserer veiledere som kan bruke dette.

Ta kontakt med daglig leder, Iris Clausen på Fermate-Sunnmøre, for mer informasjon og påmelding