I FORBINDELSE MED KORONA-PANDEMIEN ÅPNES FERMATE-SUNNMØRE for samtaler igjen 22.04.20

Fermate-Sunnmøre følger smittevern-anbefalinger fra helsedirektoratet.

De som er i risikogruppen skal ikke komme til senteret for samtaler. I denne tiden kan vi tilby samtaler på skype eller telefon.

Når du kontakter oss for samtale gir vi informasjon om smittevern-prosedyrer når det gjelder samtalesituasjonen. Hvis du har en avtale og blir syk/får infeksjonssymptomer, avbestiller du timen din og du blir ikke belastet selv om avbestillingen kommer mindre enn 24 timer før.

Velkommen til oss på Fermate-Sunnmøre.

Hilsen Iris og Jan