Kurs og Temadager

2018

Kvinnehelg på Lepsøy prestegård

02-04 november

Arr: Kyrkja i Haram i samarbeid med Fermate-Sunnmøre

Tema: “Kven trur du at du er?”

Iris Vartdal Clausen, leder og sjelesørger i Fermate-Sunnmøre, underviser over tema.

Kontakt: linda.slyngstad@haram.kyrkja.no

Kvinnehelga er utsatt til over nyttår, kommer tilbake til dato 

 

 

MØTE  PÅ ULSTEINVIK BEDEHUS

TIRSDAG 30. OKTOBER KL 19.30

Tale og sang ved Irene Krokeide Alnes

Daglig leder i Fermate Sunnmøre, Iris Vartdal Clausen, forteller om arbeidet på sjelesorgsenteret

Lyn-utlodning

Bevertning

Alle er hjertelig velkommen

 

Arr: Fermate-Sunnmøre

 

 

 

GI ROM FOR Å UTVIKLE DERE SOM MEDMENNESKER, GRUPPE OG MENIGHET!

KURS OG TEMADAGER VI KAN TILBY:

  • “Ta vare på deg selv og andre” – med tema rundt troshistorie, sorg og sjelesorg, følelser og kommunikasjon, skyld, skam og tilgivelse, vandring med hvilepuls.  Vi kan tilby kurset som helhet eller som enkelttema.
  • “Å være leder – tillit, makt og ansvar”. Med fokus på lederrollen.  Å  forebygge overgrep og krenkelser.
  • “Den gode samtalen” – 3 kursbolker som gir praktisk hjelp og undervisning om hvordan en kan bli en bedre samtalepartner. Kurset kan kjøres fredag/lørdag eller som 3 enkeltstående kurskvelder.
  • “Konflikt og kommunikasjon” –  kurset tar for hva seg hva konflikt er og hvorfor de oppstår. Videre om konflikthåndtering og hvordan kommunisere for å dempe konflikt.

I tillegg kan vi:

  •  arrangere temadager for ulike grupper.
  •  holde foredrag om ulike temaer på forespørsel.