Samtaler

Ordet sjelesorg kommer av det tyske ordet seelsorge som betyr omsorg for sjelen. Det omfatter alle sider av livet og det å være menneske.
Sjelesorgsamtalen er å gå et stykke livsvei sammen med ett eller flere mennesker der Guds Ord og hans vilje ligger under som et fundament.

Fermate – Sunnmøre ønsker å formidle tro, håp og kjærlighet til mennesker gjennom støttende omsorg og veiledning. Med veiledning tenker vi på en erfaringsorientert læringsprosess hvor den som søker samtale gis mulighet for å utvikle seg selv, vokse i selverkjennelse og styrkes i den kristne tro. Tyngdepunktet i veiledning ligger i brytningen mellom person, tjeneste og tro. Veiledning kan skje både i gruppe og individuelt.

Samtaler

  • En samtale på Fermate varer i 60 minutter.
  • For en samtale betaler du kr 500,- pr time. Parsamtale varer i 90 minutter: kr. 780,-.
  •  PARSJEKK: Innledende online spørreskjema besvares av paret hver for seg og to 90 minutters parsamtaler : pris for det hele er kr 3000,-
  • Studentpris: kr 380,- pr enkelttime.
  • Bedrifter og offentlige instanser egne satser.
  • Samtalen avtales på forhånd via telefon eller e-post.
  • Sjelesørgerne er underlagt taushetsplikt.

Personer som av forskjellige grunner ikke har økonomi til å betale for samtaler, kan kontakte Fermate for å søke støtte fra vår “hjertekonto” – som er midler gitt til formålet.